Nood aan een babbel, bel of mail ons!  secretariaat@neo-ma.be
BELANRIJK!! Ben je lid en heb je een nieuw adres of e-mail laat het ons weten!
Fijne Vakantie 

UZ leuven is gestart met :"Borstkanker-hoogrisico-raaplegingen",meer info www.uzleuven.be/raaplegingen/borstkanker-hoogrisico-raadpleging

Bij een gift van € 40 of meer dient u op de overschrijving uw rijksregisternummer te vermelden. Zonder dit nummer kunnen wij u geen fiscaal attest bezorgen. Dank voor uw begrip.

 

!

 

Borstreconstructie met eigen weefsel: RIZIV bereikt akkoord
Na lange onderhandelingen met alle betrokken stakeholders heeft de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen  op 4 juli 2016 het licht op groen gezet voor betere terugbetaling van borstreconstructie met eigen weefsel na borstverwijdering ten gevolge of ter preventie van kanker.  Esthetische supplementen worden helemaal verboden en de persoonlijke tussenkomst van de patiënt vermindert. Ieder jaar ondergaan ongeveer 1.500 vrouwen zo'n ingreep. Het akkoord bevat een betere terugbetaling van deze ingrepen, een betere transparantie van de aanrekenbare kosten en de invoering van een aantal kwaliteitseisen.

Praktijk van aanrekenen van supplementen
De voorbije jaren werd vastgesteld dat bij de borstreconstructies met eigen weefsel aanzienlijke supplementen werden aangerekend. Bovenop de klassieke supplementen werd ook nog esthetische supplementen aangerekend, ook bij tweepersoonskamers. Het was niet uitzonderlijk dat  vrouwen geconfronteerd werden met eigen bijdragen van meer dan 5.000 euro. Anderzijds voerden de   plastisch chirurgen aan dat de honorering ontoereikend was.

Oplossing om de toegankelijkheid te verbeteren: Een verbod op esthetische supplementen wordt ingesteld

De terugbetaalde honoraria voor de chirurgen worden aangepast aan de complexiteit en de duur van de ingreep. De verhoging bedraagt 75%. Voor de begeleidende verstrekkingen, zoals remodeleren, worden duidelijke terugbetalingsvoorwaarden vastgesteld.

Op tweepersoonskamers kunnen geen supplementen worden aangerekend. Op eenpersoonskamers worden de supplementen, rekening houdend met de voormelde verhoging, begrensd tot 100%.

Een grotere transparantie voor de patiënt:
-zij zal uiterlijk 7 dagen voor de ingreep een schriftelijk bestek ontvangen
-zij krijgt een standaardbrochure met alle noodzakelijke info  over de voorafgaande geïnformeerde toestemming”
-de beperking van voorschotten tot een bedrag van 1.250 euro.

Er mag geen druk worden uitgeoefend om opnames in eenpersoonskamers te verhogen. Doel van de overeenkomst is dat 40% van de patiënten kan behandeld worden op een tweepersoonskamer (waar helemaal geen supplementen kunnen worden aangerekend) en  60%  een éénpersoonskamer waar wel nog supplementen (maar geen esthetische) kunnen worden aangerekend.

 

Kwaliteit

Alleen artsen-specialisten in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde die over een bijzondere bekwaamheid beschikken mogen de ingreep uitvoeren én enkel in ziekenhuizen die beschikken over een borstkliniek.

De beslissing tot weg name en reconstructie van de borst wordt genomen in het kader van een multidisciplinair overleg.
 

 

Budget

De  financiële  impact  van  de verhoogde tussenkomst van de verzekering bedraagt  2,2 miljoen euro. De persoonlijke tussenkomsten van de patiënten worden met eenzelfde bedrag verminderd. De inkomsten van de chirurgen blijven op hetzelfde niveau. De terugbetaling verhoogt, maar er mogen geen supplementen meer worden aangerekend in tweepersoonskamers . Esthetische supplementen zijn altijd verboden.

Inwerkingtreding

De overeenkomst zal zo snel mogelijk op  het verzekeringscomité van het RIZIV worden  geagendeerd en vervolgens aan de ziekenhuizen ter goedkeuring worden voorgelegd.  De Commissie Artsen Ziekenfondsen zal het effect van de overeenkomst voor eind 2017 evalueren.  Deze Commissie zal kennis nemen van alle geschillen en betwistingen.

 

Welke kosten mag je verwachten?

 

Elke ingreep kost geld, maar de prijzen voor borstreconstructie liggen soms ver uit elkaar, afhankelijk van de chirurg die je hierover aanspreekt.

 

 

Wat mag je dus sowieso verwachten?

 

 


  • Het honorarium van de chirurgen. Dit is zeer variabel. Plastisch chirurgen zijn zelden geconventioneerd en bepalen dus volledig zelf hun ereloon.

  • Hospitalisatie: sommige ziekenhuizen rekenen hogere dagligprijzen aan dan andere.

  • Anesthesist en andere behandelende artsen. Afhankelijk van hun conventiestatus kan de rekening hoog oplopen.

  • Medicatie.

  • Aangepaste BH.

  • Radiologische en andere medisch technische onderzoeken.

  •  
  •  
  •  
  •  

 

 

Er blijft een aanzienlijk bedrag ten laste van de patiënt bij een reconstructie met eigen weefsel. Afhankelijk van het ziekenhuis en de arts betaalt een patiënt zelf tussen 800 en 2500 euro voor een reconstructie met eigen weefsel.

 

 

Sociaal assistenten van het ziekenhuis of de mutualiteiten kunnen patiënten hierover informeren, bijv. door hen te stimuleren om vooraf te vragen hoeveel je precies zelf zal moeten betalen, voorafgaand aan je verblijf in het ziekenhuis, voor de ingrepen en voor de honoraria van de artsen. Belangrijk om vooraf te weten is of behandelende artsen al dan niet geconventioneerd zijn. Een geconventioneerde arts wordt maximum tarieven opgelegd door het R.I.Z.I.V., maar een niet-geconventioneerde arts kan zijn honorarium volledig zelf bepalen. Recent is de regelgeving in verband met honoraria nog veranderd en zijn ook niet-geconventioneerde artsen gebonden aan maximum tarieven tijdens een hospitalisatie, tenzij je voor een éénpersoonskamer kiest, dan mag de arts vragen wat hij wil en is een remgeld van 400% geen uitzondering.

 

 

 

 

 

 

Onze sponsors