Lieve lotgenoten
Ook in deze moeilijke, onzekere tijd willen wij er zijn voor jullie.
We kunnen elkaar niet ontmoeten op activiteiten, maar we kunnen in verbinding blijven.
Heb je een vraag, heb je nood aan een babbeltje …  weet dan dat je via mail contact kan opnemen met ons secretariaat. Langs deze weg kom je dan terecht bij iemand van de bestuursleden of vrijwilligers, die heel graag je mailtje willen beantwoorden of een gesprekje willen voeren langs de telefoon.
Een luisterend oor kan zoveel deugd doen. Dat willen wij graag bieden.
Heel veel goede gezondheid toegewenst en heel veel liefs.

Enkele bedenkingen als je een reconstructie overweegt

Reconstructie:

Enkele bedenkingen als je een reconstructie overweegt:

Elke borst is anders. Het is niet omdat je buurvrouw goede of slechte ervaringen heeft met borstreconstructie dat jij dezelfde afloop kan verwachten.

Een gereconstrueerde borst zal littekens vertonen, ongeacht de procedure. Afhankelijk van de toegepaste techniek kan je ook op andere plaatsen, zoals de buik, de billen of de rug, littekens zien.

Een gereconstrueerde borst voelt anders aan dan een gewone borst. Je kan gevoelsstoornissen overhouden aan de procedure.

Soms moet de gezonde borst na een reconstructie worden bijgewerkt om de symmetrie te garanderen.

Als je lijdt aan andere medische aandoeningen kan reconstructie niet aangewezen zijn om je gezondheid niet in gevaar te brengen.

Het is zeer belangrijk vooraleer tot reconstructie over te gaan om de tijd te nemen om grondig over de beslissing na te denken en jezelf er emotioneel klaar voor te vinden. Laat je niet tot reconstructie dwingen en voel je aan de andere kant ook niet schuldig als jij vindt dat je een nieuwe borst nodig hebt. Het is een fysieke en emotioneel zware beslissing zowel in het geval van kanker als in een preventieve setting. Neem zoveel tijd hiervoor als jij nodig hebt, niet iedereen verwerkt dit op dezelfde manier. Voor sommige vrouwen is het een simpele voor de hand liggende beslissing. Andere vrouwen hebben meer tijd nodig om tot hun conclusies over te gaan.

Als je besluit een reconstructie te laten uitvoeren kan dit een belangrijke stap zijn in het herstel van je zelfvertrouwen en een positieve invloed hebben op je levenskwaliteit als vrouw. Het is en blijft echter een persoonlijke beslissing die met de nodige voorzichtigheid moet worden genomen.

Onze sponsors