Nood aan een babbel, bel of mail ons!  secretariaat@neo-ma.be
BELANRIJK!! Ben je lid en heb je een nieuw adres of e-mail laat het ons weten!
Fijne Vakantie 

UZ leuven is gestart met :"Borstkanker-hoogrisico-raaplegingen",meer info www.uzleuven.be/raaplegingen/borstkanker-hoogrisico-raadpleging

Bij een gift van € 40 of meer dient u op de overschrijving uw rijksregisternummer te vermelden. Zonder dit nummer kunnen wij u geen fiscaal attest bezorgen. Dank voor uw begrip.

 

!

 

 

Primaire of secundaire reconstructie

 

Je behandelende arts adviseert een borstamputatie als therapie, wanneer het medisch noodzakelijk is. Op basis van jouw persoonlijke risicofactoren en de informatie verkregen na een biopsie, zal hij ook raad geven in verband met de mogelijkheid om te kiezen voor een onmiddellijke of laattijdige borstreconstructie.

 

Helaas kan de diagnose pas worden vastgesteld zodra de tumor is verwijderd en de lymfeknopen zijn geëvalueerd. Een biopsie zegt niet alles. Het is dus best mogelijk dat jouw behandelingsplan in de loop van de therapie wordt gewijzigd en men een aangepast advies geeft dat afwijkt van het originele plan. Alles hangt af van de kenmerken van jouw tumor, de grootte in de borst en de mogelijke invasie van de nabijgelegen lymfeklieren.

 

Bij sommige patiënten zal bestraling noodzakelijk zijn om een betere kans op genezing te garanderen. Als dit het geval is, kan het belangrijk zijn om de borstreconstructie uit te stellen tot alle behandelingen zijn afgerond.

Beide methodes, zowel de onmiddellijke als de laattijdige borstreconstructie, hebben voor- en nadelen.

 

 

Uitstelling van de borstreconstructie geeft een vrouw de tijd om zich op de behandelingstherapie te concentreren en na te gaan welk type van borstreconstructie het beste bij de haar past.

 

Een onmiddellijke borstreconstructie, na mastectomie, kan slechts onder bepaalde voorwaarden worden gerealiseerd. Het voor de hand liggende voordeel hier is het psychologische en esthetische aspect.

 

Een onmiddellijke borstreconstructie is mogelijk bij vrouwen die: preventief hun borsten laten verwijderen:
°vanwege een erfelijke aanleg voor borstkanker;
°vanwege een voorstadium van borstkanker: het lobulair (melklier) carcinoma in situ (LCIS) of het ductaal (melkgang) carcinoma in situ (DCIS);
°na een uitgestelde borstreconstructie, post-amputatie, en gelijktijdig de andere zijde preventief laten verwijderen

Een onmiddellijke reconstructie gebeurt steeds na grondig overleg tussen de patiënt, de behandelende arts en de plastisch-chirurg.

 

Onmiddellijke borstreconstructie zorgt voor een minimale belasting qua operaties voor de patiënt..
Als er na de ingreep toch bestraling nodig is,kan dit extra littekens vormen in de gereconstrueerde borst met een minder goed resultaat tot gevolg.

 

 

Ongeacht of er voor een onmiddellijke of een laattijdige borstreconstructie wordt gekozen is het belangrijk te begrijpen dat  elke situatie verschillend  is. Sommige mensen genezen sneller, hebben minder complicaties en herstellen nu eenmaal vlugger dan anderen. Dat betekent dat het uiteindelijke esthetische resultaat en het aantal procedures om het gewenste resultaat te bereiken individueel kan verschillen. De aanpak van een borstreconstructie moet steeds worden afgestemd op de unieke situatie van de patiënt.

 

 

Onze sponsors