11/05/2021 start Neo-Ma lotgenoten privé Facebook

Donderdag 2 december 2021 verwenavond ( info volgt)

BELANGRIJK BIJ EEN GIFT DIENT HET RIJKSREGISTERNUMMER VERMELD TE WORDEN VERPLICHT DOOR DE OVERHEID


Nood aan een babbel, bel of mail ons!  secretariaat@neo-ma.be

!

 

Neo-Ma vzw is een lotgenotengroep die  bijstand, hulp en ondersteuning biedt aan mensen geconfronteerd met borstkanker, genetische, familiale of aangeboren borstaandoeningen, en/of borstreconstructie. Onze lotgenoten-vrijwilligers staan paraat om u te helpen en bij te staan vóór, tijdens en na de medische behandeling(-en)

Omdat wij weten dat praten helpt…

Wij bieden een klankbord. Lotgenoten kunnen bij ons praten over de fysische, emotionele, mentale, en soms relationele rollercoaster waar zij door gaan na wat hen, in vele gevallen totaal onverwacht, overkomen is. Samen praten wij over de uitdagingen van het leven nà een borstaandoening.  Wij helpen elkaar om deze uitdaging aan te kunnen en bewust de juiste keuzes te maken.

De activiteiten van de vzw worden georganiseerd voor en door lotgenoten. Tijdens gesprekken individueel of in groep, verwenavonden en culturele of sociale groepsactiviteiten willen wij rust- en reflectiepauzes aanbieden aan hen die door de aandoening (tijdelijk) mentaal of emotioneel de weg kwijt zijn of het moeilijk hebben met zichzelf en de wereld. Het spreekt voor zich dat activiteiten die wij aanbieden slechts een aanvulling zijn van de professionele zorg die slechts door artsen en professionele zorgverleners kan worden verstrekt.

Neo-Ma vzw is niet gebonden of verbonden aan één bepaalde borstkliniek of aan één bepaald artsenteam. Het heeft geen specifieke religieuze, politieke of filosofische overtuiging. Ras, stand, afkomst of seksuele geaardheid hebben voor ons geen betekenis. Alleen het welbevinden van onze leden-lotgenoten telt.

Welkom bij onze vereniging. Want praten helpt !

Onze sponsors